Stavby 

Vodovod a kanalizace  Klas nekoř a.s

.
.
.
.
.
.
.
.

Vodovod Slatina nad Zdobnicí 

Domácí čistírny odpadních vod a septiky

Položka
Položka
Položka
Položka

Demolice 

Dokončení terénních úprav

Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

Realizace pouličních vpustí 

Přípojky 

Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

Kontejnerová přeprava

.
.
.
.